S úctou prijať, s láskou vychovať.


Základná škola s materskou školou Ivanovce

Zápis do školy - elektronicky na stránke

www.zsivanovce.edupage.org

ZŠ s MŠ Ivanovce

Ivanovce 18, 913 05 IVANOVCE

riaditeľ : 0917 144 957

Základná škola v Ivanovciach  je školu rodinného typu, otvorená rodičom, deťom a obyvateľom z obce. Vládne tu  rodinná atmosféra,  pre deti menej stresujúce prostredie než vo veľkej škole.  Menší počet žiakov v triede umožňuje učiteľom využívať individuálny prístup k žiakom a pre deti to znamená viac príležitostí sa prejaviť.

Vyučovanie v našej škole vedie k vzájomnej spolupráci a k rozvoji komunikácie medzi učiteľom a deťmi a medzi učiteľom a rodičom.

Čo ponúkame:

uplatňovanie inovatívnych a aktivizujúcich metód vo vyučovaní

nízky počet žiakov v triede

individuálny a diferencovaný prístup vo vyučovaní

triedy vybavené IKT technikou

kvalifikovanosť učiteľov

Vyučujeme anglický jazyk od 1.ročníka.

 Nemecký jazyk sa deti učia podľa záujmu.

 

Školský klub poskytuje starostlivosť deťom od 6.30 ráno až do 16.00 prípadne aj dlhšie.

V škole pracuje Súkromná základná umelecká škola – výtvarný odbor a tanečný odbor.

Organizujeme pre žiakov Školu v prírode, plavecký kurz.

Zabezpečujeme starostlivosť počas letných prázdnin.

Prednosťou je individuálny prístup k žiakom, ústretovosť  a otvorená komunikácia s rodičmi.

rôzne krúžky – šachový, stolno-tenisový, výtvarný, prírodovedný, angličtina hrou.

 

Vďaka projektu „ Šach na školách.“ využívame ku hre šach pomôcky od Slovenského šachového zväzu.

 

Našim prváčikom hradíme všetky pomôcky do 1. ročníka zdarma

 

riaditeľka školy Mgr. Mária Lacková 


Fotogaléria: Zápis do ZŠ Ivanovce

/album/fotogaleria-zapis-do-zs-ivanovce/a20160622-121315-jpg/
/album/fotogaleria-zapis-do-zs-ivanovce/dsc-1102-jpg1/
/album/fotogaleria-zapis-do-zs-ivanovce/a20160531-095517-jpg1/
/album/fotogaleria-zapis-do-zs-ivanovce/a20160608-150817-jpg/
/album/fotogaleria-zapis-do-zs-ivanovce/a20161020-100345-jpg/
/album/fotogaleria-zapis-do-zs-ivanovce/dsc-1105-jpg1/
/album/fotogaleria-zapis-do-zs-ivanovce/dsc-0635-jpg2/
/album/fotogaleria-zapis-do-zs-ivanovce/a20161020-100628-jpg/
/album/fotogaleria-zapis-do-zs-ivanovce/a20161111-174330-jpg/
/album/fotogaleria-zapis-do-zs-ivanovce/a20161116-154930-jpg/

—————