S úctou prijať, s láskou vychovať.


Školský klub detí

  • ráno od 6.30 - 7.45
  • poobede od 11.40 - 16.00