S úctou prijať, s láskou vychovať.


Občianske združenie pri Základnej škole s materskou školou Ivanovce

Tlačivo na stiahnutie 2 %

Milí rodičia, učitelia a priaznivci dobrého vzdelania, v týchto chvíľach sa rozhodujete, koho podporíte 2 % vašich daní. My učitelia sa už roky snažíme dať deťom čo najviac možností rozvíjať sa tak, aby z nich vyrástli múdri, úspešní a šťastní ľudia.

Postup je jednoduchý:

  1. Požiadajte Vášho zamestnávateľa o vystavenie potvrdenia o zaplatenej dani.
  2. Vyplňte tlačivo Vyhlásenie o poukázaní zaplatenej dane.
  3. Tlačivo odovzdajte na daňovom úrade alebo ho prineste našej do MŠ a ZŠ.

 

Tlačivá Vám dáme k dispozícii, nájdete ich aj na webe ( www.financnasprava.sk ) alebo na daňovom úrade.

Ak si s vyplnením tlačiva sami neporadíte, oslovte p. riaditeľku Lackovú alebo p. Filovú.

Údaje o združení:

Občianske združenie pri Základnej škole s materskou školou Ivanovce

913 05 Ivanovce 18      IČO: 42273251

 

Občianske združenie je neziskovej podstaty, všetky získané finančné prostriedky budú použité výhradne na dosiahnutie  týhto cieľov združenia.

 

 

 

ĎAKUJEME VÁM ZA POMOC A PODPORU